expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tìm kiếm Blog này

Ảnh (photo)


Ảnh đại diện của Quế Mafia.
Ảnh đại ca phù thủy ảnh TM
QMF là tui. Ảnh đại ca TM


"Quế" duy nhất đại diện dự hội nghị trường Nguyễn Văn Trỗi K4


Với hai đại ca thân thương và kính mến: "Lão Hợp" và Nguyễn Hữu Thành trong hội nghị Trỗi K4 tại Huế tháng 7 2014
Với anh VH, Trỗi K4 nhân các anh kỷ niệm 45 năm ngày tốt nghiệp và nhập ngũ.

Cha con gặp lại sau 10 năm làm HSMN. ảnh TTXVN
Con trai

Với ba Yogyakarta. November 2006

"Anh Trỗi" K4

Út cưng
Với Thu Hà

Lần đầu đến Italy. Jun 2004

Không có nhận xét nào: