expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 16 tháng 1, 2014

Ảnh Quế con lấy đâu đó trên mạng về ...

Bống bang (áo rằn) với bạn cùng lớp THPT Hai Bà Trưng1

Bống bang với bạn cùng lớp THPT Hai Bà Trưng 2

Dott. Bim ở ĐHBK Marche
Mafia con! :) :)